Padska nizina značenje

Padska nizina, nizina u S Italiji između Alpa, Apenina i Jadranskoga mora. Gusta riječna i kanalska mreža. Industrijski i poljoprivredno najvažniji dio Italije. Središta: Milano, Mantova, Ferrara.

Oglas

komentiraj 'Padska nizina' na facebook-u

Oglas