Ciborij značenje

Ciborij ili čestičnjak je posuda koja se u Katoličkoj Crkvi upotrebljava za držanje malih hostija namijenjenih za pričest vjernika. Naziv dolazi od grčke riječi kiborion (posuda za čuvanje hrane). Ciborij sliči kaležu, ali je dublji, širi i ima poklopac. Ciborij može označavati i krović ili gornji dio oltara u obliku četverokutne sjenice pod kojom je posuda s Presvetim (inače poznat kao baldahin).

Oglas

komentiraj 'Ciborij' na facebook-u

Oglas