akvizicija značenje

akvizicija (lat.). 1. Stečevina, tekovina, prinova, dobavak. 2. Skupljanje pretplatnikâ, osiguranikâ, oglašivačâ; akviziter, skupljač oglasâ, pretplat(nik)â.

Oglas

komentiraj 'akvizicija' na facebook-u

Oglas